top of page
Fradeling av eiendom - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene
Fradeling av eiendom - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

Fradeling av tomt innebærer at den nye eiendommen blir en frittstående eiendom uten tilknytning til opprinnelig eiendom. Dette skiller seg fra seksjonering, hvor det opprettes sameie med flere eiere

En søknad om deling av eiendom/tomt må bestå av følgende:

 

Relevante forhold som må avklares i søknaden kan være tomteutnyttelse av både

eksisterende og ny tomt, størrelse på uteoppholdsareal, avkjørsel, adkomster og parkeringsløsning og oversikt over vann- og avløpsledninger.

Når søknaden er sendt til kommunen vil første del av prosessen bestå av søknadsbehandling og avsluttes med et vedtak (delingstillatelse eller avslag). I noen saker kan tillatelsen komme med vilkår som må være oppfylt før man fortsetter med andre del av prosessen. Dette kan være krav om rivning av bygg, eller krav om tinglysing av rettighetserklæring (f.eks. veirett eller VA over annen eiendom).

Andre del av prosessen består av oppmåling av eiendomsgrenser, hvor det holdes en såkalt oppmålingsforretning. De nye eiendomsgrensene blir målt opp og vist på stedet / i terrenget. Partene er til stede og bekrefter de nye eiendomsgrensene. Saksbehandlingsprosessen avsluttes med at kommunen tinglyser den nye eiendommen med nytt gårds- og bruksnummer, og sender ut matrikkelbrev som viser de nye grensene.

 

Søknad om fradeling skal normalt avgjøres innen 12 uker. I tillegg kommer tiden det tar å gjennomføre oppmåling og tinglysning. Fristen for dette er 16 uker.

Guider > Fradeling av eiendom

Fradeling av eiendom

Guider

Tilbygg på huset eller hytta- arkitekt fra onlinearkitektene

01

Tilbygg påbygg på huset / hytta

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge på.

Ny enebolig - arkitekt fra onlinearkitektene

02

Ny enebolig

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge nytt.

Regulering - arkitekt fra onlinearkitektene

03

Skal du dele en eiendom i to eller flere tomter? Da har vi kunnskapen du trenger.

Selvbygger - arkitekt fra onlinearkitektene

04

Ønsker du å stå ansvarlig for arbeidet ovenfor kommunen? Da har du kanskje mulighet til å være selvbygger.

Søknad uten ansvarsrett - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

05

Kan du søke selv eller må en arkitekt gjøre det? Vi har svaret.

Søknad om rammetillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

06

Her får du info om hva en rammesøknad innebærer.

Ett trinns søknad - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

07

Har du bestemt deg for hvilke firma som skøl gjøre jobben er dette søknadstypen for deg.

Søknad om igangsettingstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

08

Har du fått rammetillatelse må det søkes om å få lov til å begynne arbeidet.

Søknad om midlertidig brukstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

09

Vil du ta i bruk bygget før alt er ferdig? Les mer her.

10

Er du ferdig med prosjektet? Da må det søkes om ferdigattest.

Nabovarsel - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

11

Nabovarsel

Lurer du på hva som kreves av et nabovarsel? Vi har svarene.

Tilleggsbrev eller mangelbrev - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

12

Har du mottatt mangelbrev? Les mer her.

Seksjonering av bolig - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

13

Ønsker du å dele opp boligen og tomten slik at dere får egne seksjonsnummer? Les mer her

14

Skal du bygge større enn hva gjeldende regler tillater? Da må det søkes om dispensasjon.

Vi har stengt nå, men send oss en henvendelse så svarer vi på mandag!

Kontakt oss, send henvendelse

Stengt (09-15)

bottom of page