top of page
Fradeling av eiendom - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

Seksjonering er å dele opp en eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen på eiendommen. Seksjonering egner seg for eksempel for oppdeling av boligblokker eller en tomannsbolig. Etter opprettelsen av sameiet vil hver seksjon kunne omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

En søknad om seksjonering må inneholde følgende:

  • Søknadsskjema

  • Situasjonskart

  • Plantegninger

  • Vedtekter for sameiet

I tillegg til selve bruksenheten kan en seksjon også omfatte andre arealer som man ønsker skal tilhøre bruksenheten. Dette heter tilleggsarealer, og kan enten være tilleggsarealer i bygning eller tilleggsarealer i grunn. Slike tilleggsarealer kan f.eks. være en garasje, en bod eller et uteareal.

 

Areal til felles tekniske innretninger, søppelrom, heis eller felles adkomst seksjoneres som fellesareal. For at kommunen skal kunne opprette et eierseksjonssameie, må det også legges ved vedtekter for sameiet. Vedtektene er sameiets skrevne enigheter. 

Har du for eksempel en vertikal delt tomannsbolig kan det heller være lurt å søke om fradeling av tomt.

Saksbehandlingstiden for seksjonering er 12 uker. For søknader som omfatter uteareal, gjelder i tillegg egen frist for oppmålingsforretning. Fristen er 16 uker og er fra seksjoneringsvedtaket er fattet.

 

Guider > Seksjonering av bolig

Seksjonering av bolig

Guider

Tilbygg på huset eller hytta- arkitekt fra onlinearkitektene

01

Tilbygg påbygg på huset / hytta

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge på.

Ny enebolig - arkitekt fra onlinearkitektene

02

Ny enebolig

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge nytt.

Regulering - arkitekt fra onlinearkitektene

03

Skal du dele en eiendom i to eller flere tomter? Da har vi kunnskapen du trenger.

Selvbygger - arkitekt fra onlinearkitektene

04

Ønsker du å stå ansvarlig for arbeidet ovenfor kommunen? Da har du kanskje mulighet til å være selvbygger.

Søknad uten ansvarsrett - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

05

Kan du søke selv eller må en arkitekt gjøre det? Vi har svaret.

Søknad om rammetillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

06

Her får du info om hva en rammesøknad innebærer.

Ett trinns søknad - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

07

Har du bestemt deg for hvilke firma som skøl gjøre jobben er dette søknadstypen for deg.

Søknad om igangsettingstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

08

Har du fått rammetillatelse må det søkes om å få lov til å begynne arbeidet.

Søknad om midlertidig brukstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

09

Vil du ta i bruk bygget før alt er ferdig? Les mer her.

10

Er du ferdig med prosjektet? Da må det søkes om ferdigattest.

Nabovarsel - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

11

Nabovarsel

Lurer du på hva som kreves av et nabovarsel? Vi har svarene.

Tilleggsbrev eller mangelbrev - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

12

Har du mottatt mangelbrev? Les mer her.

Seksjonering av bolig - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

13

Ønsker du å dele opp boligen og tomten slik at dere får egne seksjonsnummer? Les mer her

14

Skal du bygge større enn hva gjeldende regler tillater? Da må det søkes om dispensasjon.

bottom of page