top of page

Før behandling av din søknad starter opp vil kommunen gjennomgå alle dokumenter og ta stilling til om de har nok informasjon til å behandle byggesaken. Dersom de trenger mer informasjon i saken vil de sende ut et tilleggsbrev (ofte kalt «mangelbrev»). Dette forekommer ganske hyppig, og stort sett er det små detaljer i arkitektens tegning, eller i innsendt søknad som krever nærmere avklaring. Når tilleggsdokumentasjonen er innsendt vil kommunen starte behandlingen sin. 

En saksbehandler i kommunen skal behandle en søknad etter gjeldende byggesaksforskrifter, samt kommune- og reguleringsplaner. Til tider vil det være ulik tolkning av samme bestemmelser. Slik forskjellig tolkning gjør det utfordrende for arkitekt og ansvarlig søker, å levere det man kaller for «komplett søknad». Da får man gjerne tilsendt et tilleggsbrev (ofte kalt «mangelbrev»).

 

Vi har i vår bedrift et sterkt fokus, og gode rutiner for å kunne levere komplette søknader. Likevel vil det alltid være en mulighet for at mottaker (saksbehandler) finner noe de mener mangler eller er feil.

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med oss i dag så får du svar!

Guider > Tilleggsbrev

Tilleggsbrev / mangelbrev

Guider

Tilbygg på huset eller hytta- arkitekt fra onlinearkitektene

01

Tilbygg påbygg på huset / hytta

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge på.

Ny enebolig - arkitekt fra onlinearkitektene

02

Ny enebolig

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge nytt.

Regulering - arkitekt fra onlinearkitektene

03

Skal du dele en eiendom i to eller flere tomter? Da har vi kunnskapen du trenger.

Selvbygger - arkitekt fra onlinearkitektene

04

Ønsker du å stå ansvarlig for arbeidet ovenfor kommunen? Da har du kanskje mulighet til å være selvbygger.

Søknad uten ansvarsrett - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

05

Kan du søke selv eller må en arkitekt gjøre det? Vi har svaret.

Søknad om rammetillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

06

Her får du info om hva en rammesøknad innebærer.

Ett trinns søknad - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

07

Har du bestemt deg for hvilke firma som skøl gjøre jobben er dette søknadstypen for deg.

Søknad om igangsettingstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

08

Har du fått rammetillatelse må det søkes om å få lov til å begynne arbeidet.

Søknad om midlertidig brukstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

09

Vil du ta i bruk bygget før alt er ferdig? Les mer her.

10

Er du ferdig med prosjektet? Da må det søkes om ferdigattest.

Nabovarsel - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

11

Nabovarsel

Lurer du på hva som kreves av et nabovarsel? Vi har svarene.

Tilleggsbrev eller mangelbrev - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

12

Har du mottatt mangelbrev? Les mer her.

Seksjonering av bolig - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

13

Ønsker du å dele opp boligen og tomten slik at dere får egne seksjonsnummer? Les mer her

14

Skal du bygge større enn hva gjeldende regler tillater? Da må det søkes om dispensasjon.

bottom of page