top of page

Dersom du kommer til oss med dine skisser er du ansvarlig for at dette ikke er kopier av annen arkitektur som kan bryte med lov om opphavsrett.

Vi kan ikke kopiere annen arkitektur, men vi kan videreutvikle arkitektur.

Opphavsrett

Vi kan permanent eller midlertidig avslutte eller suspendere tilgangen din til tjenesten uten varsel og ansvar av en eller annen grunn, inkludert hvis du i vår egen beslutning bryter noen bestemmelse i disse vilkårene eller gjeldende lover eller forskrifter. Du kan slutte å bruke og be om å kansellere kontoen din og/eller tjenester når som helst. Du forplikter deg til å betale for påløpte kostnader ved en kansellering.

Kansellering av konto

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn. Derfor bør du gå gjennom denne siden med jevne mellomrom. Når vi endrer vilkårene på en vesentlig måte, vil vi varsle deg om at det er gjort vesentlige endringer i vilkårene. Din fortsatte bruk av nettstedet eller tjenesten vår etter en slik endring utgjør din aksept av de nye vilkårene. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene eller en fremtidig versjon av vilkårene, må du ikke bruke eller få tilgang til (eller fortsette å få tilgang til) nettstedet eller tjenesten.

Endring av vilkår

Du har mulighet til å angre kjøpet innen 14 dager fra bestilling. Når vi har startet på ditt prosjekt blir du pliktig til å betale for påløpte tjenester.

Retur / angrefrist

Når du kjøper en vare, godtar du at: (i) du er ansvarlig for å lese hele tilbudet før du forplikter deg til å bestille: (ii) du inngår en juridisk bindende kontrakt om å kjøpe en vare/tjeneste når du forplikter deg til å kjøpe en vare/tjeneste når du bestiller fra oss.

Prisene vi tar for å bruke våre tjenester / for våre produkter er oppført på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene våre for produkter som vises når som helst, og til å korrigere prisfeil som kan oppstå utilsiktet. Ved en endring i pris på tegninger vil dette bli varslet på forhånd.

Bestilling

For å bruke nettsiden vår og/eller motta tjenestene våre, må du være minst 18 år, og ha juridisk myndighet, rett og frihet til å inngå disse Vilkår som en bindende avtale. Du har ikke lov til å bruke denne nettsiden og/eller motta tjenester hvis det er forbudt under noen lov eller forskrift som gjelder for deg.

Bruk av nettsiden

Denne nettsiden eies og drives av MARK arkitekter AS.  Disse vilkårene angir vilkårene og betingelsene som du kan bruke nettstedet vårt og tjenestene våre som tilbys av oss. Denne nettsiden tilbyr besøkende arkitekttjenester. Ved å gå inn på eller bruke nettstedet til tjenesten vår, godkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene.

Avtalevilkår

Vilkår for bruk av tjenesten

Terms & Conditions

bottom of page