top of page
Dispensasjon - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene
Fradeling av eiendom - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

Om man ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lov, forskrifter eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, kreves det dispensasjon fra regelverket eller bestemmelsen.

 

Dispensasjon er det samme som et unntak.

Eksempler på dette kan være at man ønsker å bygge høyere, større eller med mindre avstand til veg eller nabogrense enn det som er tillatt. Samtidig er det greit å være klar over at ingen har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet.

Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse som setter vilkårene for å få dispensasjon (pbl. §19). Det kreves først og fremst en grunngitt søknad og naboer må være varslet.  I tillegg er det satt to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon:

  1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt.

  2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Fordeler og ulemper kan ikke begrunnes med personlige forhold, som for eksempel plassbehov eller økonomi.

Selv om man argumenterer godt og begge vilkårene er oppfylt, så er loven formulert slik at kommunen “kan” gi dispensasjon. Plan- og bygningsmyndighetene har et visst rom for skjønn. Det forutsetter i midlertidig at kommunen må ha en saklig grunn til å ikke gi dispensasjon.

Derfor kan verken vi eller kommunens saksbehandlere si noe på forhånd om en dispensasjon vil kunne innvilges eller ikke, da dette blir vurdert først når kommunen har mottatt søknaden.

Behandlingsfristen hos kommunen er 12 uker ved komplett søknad. Fristen løper ikke så lenge søknaden ligger til uttalelse hos statlige eller regionale myndigheter.

 

Guider > Seksjonering av bolig

Dispensasjon

Guider

Tilbygg på huset eller hytta- arkitekt fra onlinearkitektene

01

Tilbygg påbygg på huset / hytta

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge på.

Ny enebolig - arkitekt fra onlinearkitektene

02

Ny enebolig

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge nytt.

Regulering - arkitekt fra onlinearkitektene

03

Skal du dele en eiendom i to eller flere tomter? Da har vi kunnskapen du trenger.

Selvbygger - arkitekt fra onlinearkitektene

04

Ønsker du å stå ansvarlig for arbeidet ovenfor kommunen? Da har du kanskje mulighet til å være selvbygger.

Søknad uten ansvarsrett - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

05

Kan du søke selv eller må en arkitekt gjøre det? Vi har svaret.

Søknad om rammetillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

06

Her får du info om hva en rammesøknad innebærer.

Ett trinns søknad - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

07

Har du bestemt deg for hvilke firma som skøl gjøre jobben er dette søknadstypen for deg.

Søknad om igangsettingstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

08

Har du fått rammetillatelse må det søkes om å få lov til å begynne arbeidet.

Søknad om midlertidig brukstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

09

Vil du ta i bruk bygget før alt er ferdig? Les mer her.

10

Er du ferdig med prosjektet? Da må det søkes om ferdigattest.

Nabovarsel - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

11

Nabovarsel

Lurer du på hva som kreves av et nabovarsel? Vi har svarene.

Tilleggsbrev eller mangelbrev - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

12

Har du mottatt mangelbrev? Les mer her.

Seksjonering av bolig - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

13

Ønsker du å dele opp boligen og tomten slik at dere får egne seksjonsnummer? Les mer her

14

Skal du bygge større enn hva gjeldende regler tillater? Da må det søkes om dispensasjon.

bottom of page