top of page

Nabovarsel er et varsel som sendes til dine naboer når du skal bygge eller endre noe som krever tillatelse av kommunen.

Nøyaktig hvem som skal varsles er i hovedsak de som grenser til deg og de som ligger på andre siden av veien for din tomt. Det er opp til den som søker å avgjøre hvem som skal varsles, har naboen din ingen visuell innsikt til prosjektet og endringen av bruk ikke påvirker dem, kan man la være å varsle dem.

Når vår arkitekt har ferdigstilt søknadstegninger, utarbeider vi nabovarsel for tiltaket ditt. Dette pleier å ta mellom 1-2 uker. Vi gir deg beskjed når dette sendes ut, og fra da har naboer 14 dager på å komme med merknad til tiltak. Dersom naboer har merknader til prosjektet, sender vi deg disse for gjennomlesning. Vi tar så stilling til merknadene og utarbeider et tilsvar som sendes til kommunen sammen med søknaden. Dersom vi vurderer at det vil være fornuftig å komme naboen(e) i møte og endre noe på tiltaket, vil vår arkitekt diskutere dette med deg og evt. tegne inn endringene før vi sender søknaden. 

  

Når vi utarbeider nabovarsel går vi gjennom kommuneplanen og reguleringsbestemmelsene igjen, og finner ut om prosjektet ditt er innenfor bestemmelsene eller om det finnes dispensasjonsforhold. Ved søknad om dispensasjon må vi bruke litt ekstra tid på å argumentere for at ditt prosjekt skal få dette godkjent av kommunen. Naboer må også opplyses om hva det søkes dispensasjon fra. 

  

Dersom bygget ditt ligger nærmere enn 4 meter fra nabogrensen må vi i tillegg til nabovarsel utarbeide en avstandserklæring som naboen(e) må signere på. Dersom naboen ikke ønsker å signere denne, må du enten tilpasse prosjektet eller søke om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. Det enkleste er ofte å diskutere tiltaket med naboer litt i forveien – de ønsker gjerne å se arkitektens tegninger av tiltaket før de signerer under en erklæring.

Etter nabovarslingsperioden står du med to valg: 

  

1) Søknad om rammetillatelse (også kalt Rammesøknad) vil gi deg svar på om du får tillatelse eller avslag. En tillatelse betyr at det nå kan sendes søknad om å få starte byggingen. En såkalt søknad om igangsettingstillatelse. Søknad om rammetillatelse har inntil 12 ukers behandlingstid i kommunen.  

   

Når vi skal søke om igangsettingstillatelse for deg, skal kommunen få beskjed om hvilke firma som skal utføre jobben. Vi utarbeider da en liste over hvilke ansvarsområder som er nødvendig å ansvarsbelegge for ditt tiltak. Disse firmaene må da erklære ansvarsrett, og signerer elektronisk for dette, via forespørsel fra våre systemer. Søknad om igangsettingstillatelse har inntil 3 ukers behandlingstid i kommunen.

 

2) Sende inn søknad om tillatelse i ett trinn. Ved søknad om tillatelse i ett-trinn (også kalt Ett trinns søknad) må man vite hvilke firma som skal gjøre jobben før vi sender inn søknaden til kommunen. Vi utarbeider da en liste over hvilke ansvarsområder som er nødvendig å ansvarsbelegge for ditt tiltak. Disse firmaene må så erklære ansvarsrett, og signerer elektronisk for dette, via forespørsel fra våre systemer.  

 

Dersom søknaden er komplett, og ikke inneholder dispensasjoner eller nabomerknader, eller krever uttalelse fra andre myndigheter, har søknaden inntil 3 ukers behandlingstid i kommunen. 

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med oss i dag så får du svar!

Guider > Nabovarsel

Nabovarsel

Guider

Tilbygg på huset eller hytta- arkitekt fra onlinearkitektene

01

Tilbygg påbygg på huset / hytta

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge på.

Ny enebolig - arkitekt fra onlinearkitektene

02

Ny enebolig

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge nytt.

Regulering - arkitekt fra onlinearkitektene

03

Skal du dele en eiendom i to eller flere tomter? Da har vi kunnskapen du trenger.

Selvbygger - arkitekt fra onlinearkitektene

04

Ønsker du å stå ansvarlig for arbeidet ovenfor kommunen? Da har du kanskje mulighet til å være selvbygger.

Søknad uten ansvarsrett - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

05

Kan du søke selv eller må en arkitekt gjøre det? Vi har svaret.

Søknad om rammetillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

06

Her får du info om hva en rammesøknad innebærer.

Ett trinns søknad - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

07

Har du bestemt deg for hvilke firma som skøl gjøre jobben er dette søknadstypen for deg.

Søknad om igangsettingstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

08

Har du fått rammetillatelse må det søkes om å få lov til å begynne arbeidet.

Søknad om midlertidig brukstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

09

Vil du ta i bruk bygget før alt er ferdig? Les mer her.

10

Er du ferdig med prosjektet? Da må det søkes om ferdigattest.

Nabovarsel - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

11

Nabovarsel

Lurer du på hva som kreves av et nabovarsel? Vi har svarene.

Tilleggsbrev eller mangelbrev - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

12

Har du mottatt mangelbrev? Les mer her.

Seksjonering av bolig - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

13

Ønsker du å dele opp boligen og tomten slik at dere får egne seksjonsnummer? Les mer her

14

Skal du bygge større enn hva gjeldende regler tillater? Da må det søkes om dispensasjon.

bottom of page