top of page

Ved søknad om tillatelse i ett-trinn (også kalt Ett trinns søknad) må man vite hvilke firma som skal gjøre jobben før vi sender inn søknaden til kommunen.

 

Vi utarbeider da en liste over hvilke ansvarsområder som er nødvendig å ansvarsbelegge for ditt tiltak.

Kommunen plikter å behandle søknaden før

det er gått 3 uker etter mottatt søknad med alle nødvendige vedlegg.

Hvis du ikke har fått svar, bør du ringe kommunen å forsikre deg om at det er greit å starte. Du er selv ansvarlig for at alle lover og bestemmelser overholdes, og at gjeldende planer etterfølges.

Kommunen kan etter egen vurdering innen 3 uker etter at søknad er mottatt, kreve omgjøring til søknad med 12 ukers behandlingstid.

 

Slik omgjøring kreves når dokumentasjon ikke er fullstendig, om tiltaket krever nøyere vurdering, eller dersom det foreligger merknader fra nabo eller etater som er bedt om uttalelse.

 

Når slik omgjøring er varslet kan ikke tiltaket igangsettes før tillatelse er mottatt fra kommunen.

Om prosessen ved saksbehandling i kommunen:  

Før behandling av din søknad starter opp vil kommunen gjennomgå alle dokumenter og ta stilling til om de har nok informasjon til å behandle byggesaken. Dersom de trenger mer informasjon i saken vil de sende ut et tilleggsbrev (ofte kalt «mangelbrev»). Dette forekommer ganske hyppig, og stort sett er det små detaljer, enten i tegning eller søknad som krever en avklaring, eller en tydeligere redegjørelse.

Vår arkitekt og ansvarlig søker vil gjennomgå slike brev sammen, og følge dette opp.

Når tilleggsdokumentasjonen er innsendt vil kommunen starte behandlingen sin.  

Firmaene du skal bruke til ditt prosjekt må erklære ansvarsrett, og signerer elektronisk for dette. Dette skjer digitalt via forespørsel fra våre systemer.  

Dersom søknaden er komplett, og ikke inneholder dispensasjoner eller nabomerknader, eller krever uttalelse fra andre myndigheter, har søknaden inntil 3 ukers behandlingstid i kommunen.  

Hvis du får nytt eller endre våtrom, må det sendes inn søknad om sanitærabonnement/endring av sanitærabonnement til vann- og avløpsavdelingen i kommunen. Dette må gjøres av en fagkyndig person, som oftest en rørlegger. Når du har oppgitt et foretak som skal ha ansvar for sanitærinstallasjoner i ditt prosjekt, vil vi kontakte vedkommende og be om at søknad om sanitærabonnement sendes inn. Det er viktig at dette gjennomføres før søknad om tillatelse i ett trinn sendes inn. 

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med oss i dag så får du svar!

Guider > Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn

Guider

Tilbygg på huset eller hytta- arkitekt fra onlinearkitektene

01

Tilbygg påbygg på huset / hytta

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge på.

Ny enebolig - arkitekt fra onlinearkitektene

02

Ny enebolig

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge nytt.

Regulering - arkitekt fra onlinearkitektene

03

Skal du dele en eiendom i to eller flere tomter? Da har vi kunnskapen du trenger.

Selvbygger - arkitekt fra onlinearkitektene

04

Ønsker du å stå ansvarlig for arbeidet ovenfor kommunen? Da har du kanskje mulighet til å være selvbygger.

Søknad uten ansvarsrett - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

05

Kan du søke selv eller må en arkitekt gjøre det? Vi har svaret.

Søknad om rammetillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

06

Her får du info om hva en rammesøknad innebærer.

Ett trinns søknad - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

07

Har du bestemt deg for hvilke firma som skøl gjøre jobben er dette søknadstypen for deg.

Søknad om igangsettingstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

08

Har du fått rammetillatelse må det søkes om å få lov til å begynne arbeidet.

Søknad om midlertidig brukstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

09

Vil du ta i bruk bygget før alt er ferdig? Les mer her.

10

Er du ferdig med prosjektet? Da må det søkes om ferdigattest.

Nabovarsel - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

11

Nabovarsel

Lurer du på hva som kreves av et nabovarsel? Vi har svarene.

Tilleggsbrev eller mangelbrev - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

12

Har du mottatt mangelbrev? Les mer her.

Seksjonering av bolig - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

13

Ønsker du å dele opp boligen og tomten slik at dere får egne seksjonsnummer? Les mer her

14

Skal du bygge større enn hva gjeldende regler tillater? Da må det søkes om dispensasjon.

bottom of page