top of page

En rammesøknad må i hovedsak utføres av en arkitekt eller annet ansvarlig firma. Det finnes en mulighet for å søke som selvbygger, du kan lese mer om selvbyggeren her.

Kommunen plikter å behandle søknaden før

det er gått 12 uker etter mottatt søknad med alle nødvendige vedlegg.

Hvis du ikke har fått svar, bør du ringe kommunen å forsikre deg om at de har mottatt søknaden din. De fleste kommuner gir beskjed ved innsending av søknad at den er mottatt.

Om prosessen ved saksbehandling i kommunen:  

Før behandling av din søknad starter opp vil kommunen gjennomgå alle dokumenter og ta stilling til om de har nok informasjon til å behandle byggesaken. Dersom de trenger mer informasjon i saken vil de sende ut et tilleggsbrev (ofte kalt «mangelbrev»). Dette forekommer ganske hyppig, og stort sett er det små detaljer, enten i tegning eller søknad som krever en avklaring, eller en tydeligere redegjørelse.

Vår arkitekt og ansvarlig søker vil gjennomgå slike brev sammen, og følge dette opp.

Når tilleggsdokumentasjonen er innsendt vil kommunen starte behandlingen sin.

Når en søknad om rammetillatelse er godkjent må det søkes om en igangsettingstillatelse. Kommunen skal da få beskjed om hvilke firma som skal utføre jobben.

Vi utarbeider da en liste over hvilke ansvarsområder som er nødvendig å ansvarsbelegge for ditt tiltak. Disse firmaene må da erklære ansvarsrett, og signerer elektronisk for dette, via forespørsel fra våre systemer.  Kommunen har 3 uker på seg på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse. Når du har fått den kan du starte byggearbeidet.

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med oss i dag så får du svar!

Guider > Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse

Guider

Tilbygg på huset eller hytta- arkitekt fra onlinearkitektene

01

Tilbygg påbygg på huset / hytta

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge på.

Ny enebolig - arkitekt fra onlinearkitektene

02

Ny enebolig

Her kommer det snart en guide med nyttig info til deg som skal bygge nytt.

Regulering - arkitekt fra onlinearkitektene

03

Skal du dele en eiendom i to eller flere tomter? Da har vi kunnskapen du trenger.

Selvbygger - arkitekt fra onlinearkitektene

04

Ønsker du å stå ansvarlig for arbeidet ovenfor kommunen? Da har du kanskje mulighet til å være selvbygger.

Søknad uten ansvarsrett - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

05

Kan du søke selv eller må en arkitekt gjøre det? Vi har svaret.

Søknad om rammetillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

06

Her får du info om hva en rammesøknad innebærer.

Ett trinns søknad - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

07

Har du bestemt deg for hvilke firma som skøl gjøre jobben er dette søknadstypen for deg.

Søknad om igangsettingstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

08

Har du fått rammetillatelse må det søkes om å få lov til å begynne arbeidet.

Søknad om midlertidig brukstillatelse - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

09

Vil du ta i bruk bygget før alt er ferdig? Les mer her.

10

Er du ferdig med prosjektet? Da må det søkes om ferdigattest.

Nabovarsel - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

11

Nabovarsel

Lurer du på hva som kreves av et nabovarsel? Vi har svarene.

Tilleggsbrev eller mangelbrev - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

12

Har du mottatt mangelbrev? Les mer her.

Seksjonering av bolig - rimelig arkitekt fra onlinearkitektene

13

Ønsker du å dele opp boligen og tomten slik at dere får egne seksjonsnummer? Les mer her

14

Skal du bygge større enn hva gjeldende regler tillater? Da må det søkes om dispensasjon.

bottom of page