top of page
  • Writer's pictureOlav Meling

Hovedombygging av enebolig

Updated: Jun 7

Vi har tegnet og søkt om en hovedombygging av en bolig i Eidsvoll kommune. Huset som står på tomten i dag er for lite til å romme dagens behov, så da har vi hjulpet kunde med å finne gode løsninger for utvidelsen.
Huset før ombyggingen:

#1140

bottom of page