top of page

Vi er ansvarlig søker og utarbeider og sender inn søknad for prosjektet ditt. Vi utfører arbeidet på timesbasis a kr 1490,- inkl mva. Timene vi bruker faktureres månedlig på etterskudd.

Søknadsarbeider er en komplisert prosess som kan deles inn i følgende søknader:

  1. Søknad om mindre tiltak uten ansvarsrett

  2. Søknad om rammetillatelse

  3. Søknad om 1-trinns tillatelse

  4. Nabovarsel: kr 2 000,-

  5. Søknad om igangsettingstillatelse

  6. Søknad om midlertidig brukstillatelse

  7. Søknad om ferdigattest

  8. Dispensasjonssøknad

Hvilken søknadstype du trenger vil avhenge av hva prosjektet ditt er. Ta kontakt så hjelper vi deg med å velge rett type.

Dette får du av oss:

01

Dette trenger vi

  1. En kort beskrivelse av hva du ønsker å få søkt.

  2. Tegninger som kan godkjennes av kommunen.

02

Viktig å vite:

Ingen byggesaker er like, og det er heller ikke byggesaksbehandlere. Det vil være forskjellig hva de forskjellige saksbehandlere vektlegger. I all hovedsak kommer man i mål med hver enkelt byggesak.

03

Koster endringer noe?

Søknadsarbeid utføres på timesbasis, så endringer / dialog med kommunen blir også fakturert på denne måten.

Vi gjør oppmerksom på at kommunene også tar betalt for sin behandling av søknaden. Denne kostnaden sendes alltid direkte til den som eier tomten.

04

Ansvarsrett?

De fleste prosjekter krever at arkitekten står ansvarlig hos kommunen for sitt arbeid. Vi leverer ansvarsrett for prosjektering av arkitektur, avgrenset til arkitektonisk utforming og planløsning når vi har tegnet prosjektet.

Vi har sentral godkjenning!

05

Prosjektering

Tegningene våre er delvis prosjekterte. De er tegnet med minstekravene i TEK-17, men de er ellers ikke dimensjonert og beregnet. Dette må utføres av ansvarlig utførende og prosjekterende firma.

 

En byggmester må for eksempel dimensjonere bjelker og dragere slik at de tåler lastene som bygget blir utsatt for. Vi gjør også oppmerksom på at alle mål må kontrollmåles på stedet da det ofte kan bli litt variasjoner avhengig av hvem som bygger prosjektet og hvilke løsninger de velger.

Denne løsningen gjør at kostnaden for prosektering blir minst mulig, da de fleste firma normalt gjør sin egen prosjektering. Skulle ditt firma ikke ha mulighet til dette, kan vi ofte hjelpe deg videre!

06

Hvem eier tegningene?

Du eier tegningene du kjøper av oss og kan bruke dem fritt på ditt prosjekt. Du har ikke mulighet for å bruke dem på andre tomter enn den som er avtalt ved bestilling. MARK GRUPPEN står fritt til å selge tegningene videre samt bruke tegningene som reklame i sine kanaler.

 

Dersom du ønsker å reservere deg mot at vi kan benytte tegningene fritt kan du kjøpe dem til odel og eie for kr 5 000,- i tillegg til pakkeprisen

Vi er ansvarlig søker!

Hos oss gjør vi det enkelt. Vi sender alle typer søknader og hjelper deg på timesbasis. 

Byggesøknad

Pakke 6

Pris pr. time: Kr 1 490,- inkl. mva.

Siste nytt

Vi har stengt nå, men send oss en henvendelse så svarer vi på mandag!

Kontakt oss, send henvendelse

Stengt (09-15)

bottom of page