Reguleringsbestemmelser

 Lagret! 

Tomtestørrelse:

Beregningsregel m2:

Maks BRA:

Maks BYA:

Maks møne

Maks gesims

Takvinkel

MUA m2:

Garasje:

Maks BRA:

Maks BYA:

Maks møne

Maks gesims

Takvinkel

BRA:

Bolig:

Garasje:

Annet:

Totalt BRA m2:

BYA:

Bolig:

Garasje:

Bilopp:

Annet:

Totalt BYA m2:

Total %:

MUA:

Total MUA m2:

Plannavn / felt:

Andre bestemmelser:

Reguleringsbestemmelser

 Lagret! 

Tomtestørrelse:

Beregningsregel m2:

Maks BRA:

Maks BYA:

Maks møne

Maks gesims

Takvinkel

MUA m2:

Garasje:

Maks BRA:

Maks BYA:

Maks møne

Maks gesims

Takvinkel

BRA:

Bolig:

Garasje:

Annet:

Totalt BRA m2:

BYA:

Bolig:

Garasje:

Bilopp:

Annet:

Totalt BYA m2:

Total %:

MUA:

Total MUA m2:

Plannavn / felt:

Andre bestemmelser: