top of page

Pakke 8

Byggesøknad

Pakke 8

Pakke 8

Byggesøknad

Pris:

Fra kr 1490 pr/t

Dette inngår i Pakke 8:

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title

Vi utarbeider og sender inn søknad for prosjektet ditt. Vi utfører arbeidet på timesbasis a kr 1490,- inkl mva. Timene vi bruker faktureres månedlig på etterskudd.

Søknadsarbeider er en komplisert prosess som kan deles inn i følgende søknader:
1. Søknad om mindre tiltak uten ansvarsrett
2. Søknad om rammetillatelse
3. Søknad om 1-trinns tillatelse
4. Nabovarsel: kr 2 000,-
5. Søknad om igangsettingstillatelse
6. Søknad om ferdigattest
7. Dispensasjonssøknad
9. Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom: Kr 10 000,-. (Vi utfører ikke byggeplassbesøk, utførende firma sender bilder og dokumentasjon til oss for kontroll)
10. Energiberegning av bolig: Kr 10 000,-* Du får kr 5 000,- tilbake fra enova.no når du sender inn kvitteringen.

Hvilken søknadstype du trenger vil avhenge av hva prosjektet ditt er. Ta kontakt så hjelper vi deg med å velge rett type.

Dette får du:

Vi utarbeider søknaden for deg og sender den inn til kommunen. Vi står som ansvarlig søker. Arbeidet faktureres på timesbasis etter medgått tid.

Følgende tegninger blir levert:

I prosjekter som det kreves ansvarsrett vil vi stå som ansvarlig søker mot et gebyr på kr 5 000,-.

Dette trenger vi:

I denne pakken trenger vi tegninger og kart som er inneholder alt det nødvendige for at kommunen kan godkjenne søkanden.
Er du i tvil på om dine tegninger er gode nok, er vi behjelpelige til å vurdere dette.

Viktig å vite:

​​Det er viktig å vite når du skisserer opp prosjektet så bygger innervegger ca 10 cm og yttervegger ca 35 cm. Dette vil spise av totalstørrelsen til huset. Så det er derfor viktig å tenke på dette når du planlegger romstørrelsene. Bruk gjerne millimeterpapir når du skisserer opp.

Når vi har tegnet opp og sendt deg foreløpige tegninger for kontroll har du to virkedager på å gi tilbakemelding. Dersom du trenger lengre tid må dette avtales med oss. Skal vi bli ferdig med tegningene i tide må du derfor gi oss tilbakemelding innen fristen som blir satt.

 

Koster endringer noe?

​​Ja, når du har mottatt ferdige tegninger fra oss blir andre endringer utført etter ønske fra deg. Vi utfører da endringsarbeidet på timesbasis.

 

Ansvarsrett:

​Vi leverer søknad om ansvarsrett for prosjektering av  arkitektur: visuell utforming av bygg.

 

​Prosjektering:

​Tegningene er ikke prosjekterte. De er tegnet med minstekravene i TEK-17, men de er ellers ikke dimensjonert og beregnet. Dette må utføres av ansvarlig utførende og prosjekterende firma. En byggmester må for eksempel dimensjonere bjelker og dragere slik at de tåler lastene som bygget blir utsatt for. Vi gjør også oppmerksom på at alle mål må kontrollmåles på stedet da det ofte kan bli litt variasjoner avhengig av hvem som bygger prosjektet og hvilke løsninger de velger.

 

Hvem eier tegningene?

​Du eier tegningene og kan bruke dem fritt på ditt prosjekt. Du har ikke mulighet for å bruke dem på andre tomter enn den som er avtalt ved bestilling. MARK GRUPPEN står fritt til å selge tegningene videre samt bruke tegningene som reklame i sine kanaler. Dersom du ønsker å reservere deg mot at vi kan benytte tegningene fritt kan du kjøpe dem til odel og eie for kr 5 000,- i tillegg til pakkeprisen.

 

​Priser:

​​Alle priser er inkludert mva.

Siste nytt

bottom of page