top of page

Pakke 1

Enebolig inntil 1,5 etasjer

Pakke 1

Pakke 1

Enebolig inntil 1,5 etg

Pris:

Kr 29 990

Dette inngår i Pakke 1:

Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title

Vi tegner et hus eller en hytte inntil 1,5 etasjer høyt. Med 1,5 etasjer mener vi hus hvor taket begynner direkte over veggene til 1 etasje.

Før vi starter tar kan vi ta et oppstartsmøte på Teams, slik at vi forstår hverandre og hva som skal tegnes.

Endringer av tegning utføres på timesbasis.

Dette får du:

Pakken består av et komplett sett med tegninger som kan brukes til søknadsbehandlingen i kommunen og som arbeidstegninger. Vi leverer tegninger digitalt som pdf og en 3d modell om du ønsker det. Tegningene leveres i målestokk.

Følgende tegninger blir levert:

Plan-, snitt-, fasade-, våtromstegninger og situasjonskart.

Dette trenger vi:

​​​​1. Skisser som viser hver etasje slik du ønsker dem inkludert vindusplasseringer.
2. ​Mål på skissene som forteller størrelsen på bygget og rommene.
3. ​Inspirasjonsbilder som viser hvilket utrykk du ønsker bygget skal ha.
4. ​Situasjonskart og reguleringsbestemmelser for tomten, dette kjøper / får vi av kommunen. ​Må vi kjøpe kartet viderefakturerer vi dette.

Viktig å vite:

​​Det er viktig å vite når du skisserer opp prosjektet så bygger innervegger ca 10 cm og yttervegger ca 35 cm. Dette vil spise av totalstørrelsen til huset. Så det er derfor viktig å tenke på dette når du planlegger romstørrelsene. Bruk gjerne millimeterpapir når du skisserer opp.

Når vi har tegnet opp og sendt deg foreløpige tegninger for kontroll har du to virkedager på å gi tilbakemelding. Dersom du trenger lengre tid må dette avtales med oss. Skal vi bli ferdig med tegningene i tide må du derfor gi oss tilbakemelding innen fristen som blir satt.

 

Koster endringer noe?

​​Ja, når du har mottatt ferdige tegninger fra oss blir andre endringer utført etter ønske fra deg. Vi utfører da endringsarbeidet på timesbasis.

 

Ansvarsrett:

​Vi leverer søknad om ansvarsrett for prosjektering av  arkitektur: visuell utforming av bygg.

 

​Prosjektering:

​Tegningene er ikke prosjekterte. De er tegnet med minstekravene i TEK-17, men de er ellers ikke dimensjonert og beregnet. Dette må utføres av ansvarlig utførende og prosjekterende firma. En byggmester må for eksempel dimensjonere bjelker og dragere slik at de tåler lastene som bygget blir utsatt for. Vi gjør også oppmerksom på at alle mål må kontrollmåles på stedet da det ofte kan bli litt variasjoner avhengig av hvem som bygger prosjektet og hvilke løsninger de velger.

 

Hvem eier tegningene?

​Du eier tegningene og kan bruke dem fritt på ditt prosjekt. Du har ikke mulighet for å bruke dem på andre tomter enn den som er avtalt ved bestilling. MARK GRUPPEN står fritt til å selge tegningene videre samt bruke tegningene som reklame i sine kanaler. Dersom du ønsker å reservere deg mot at vi kan benytte tegningene fritt kan du kjøpe dem til odel og eie for kr 5 000,- i tillegg til pakkeprisen.

 

​Priser:

​​Alle priser er inkludert mva.

Siste nytt

bottom of page