959

959

BYA

SOVEROM

3

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

2

2

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1