954

954

BYA

SOVEROM

2

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

0

0

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1