952

952

BYA

SOVEROM

5

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

2

2

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1