934

934

BYA

SOVEROM

2

BRA

STUE

1

MØNEHØYDE

BAD / WC

1

1

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1