894

894

BYA

SOVEROM

4

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

4

4

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

2