871

871

BYA

SOVEROM

5

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

3

3

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1