835 v.2

835 v.2

BYA

SOVEROM

4

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

2

2

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1