830

830

BYA

SOVEROM

6

BRA

STUE

4

MØNEHØYDE

BAD / WC

4

4

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

2