785

785

BYA

SOVEROM

6

BRA

STUE

3

MØNEHØYDE

BAD / WC

3

3

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

2