767

767

BYA

SOVEROM

10

BRA

STUE

3

MØNEHØYDE

BAD / WC

3

3

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

3