1176 v.1

1176 v.1

BYA

SOVEROM

0

BRA

STUE

1

MØNEHØYDE

BAD / WC

1

1

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

0