1123

1123

BYA

SOVEROM

BRA

STUE

MØNEHØYDE

BAD / WC

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN