1109 v.7

1109 v.7

BYA

SOVEROM

4

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

3

3

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

2