1109 v.1

1109 v.1

BYA

SOVEROM

4

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

3

3

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

2