1081

1081

BYA

SOVEROM

3

BRA

STUE

2

MØNEHØYDE

BAD / WC

1

1

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1