1075

1075

BYA

SOVEROM

BRA

STUE

MØNEHØYDE

BAD / WC

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN