1033 v.3

1033 v.3

BYA

SOVEROM

4

BRA

STUE

1

MØNEHØYDE

BAD / WC

2

2

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1