1028

1028

BYA

SOVEROM

4

BRA

STUE

1

MØNEHØYDE

BAD / WC

2

2

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1