1013 v.4

1013 v.4

BYA

SOVEROM

3

BRA

STUE

1

MØNEHØYDE

BAD / WC

1

1

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN

1