1012 v2

1012 v2

BYA

SOVEROM

BRA

STUE

MØNEHØYDE

BAD / WC

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN