1012 v.1

1012 v.1

BYA

SOVEROM

BRA

STUE

MØNEHØYDE

BAD / WC

/

GESIMSHØYDE

KJØKKEN