998

gavepakket

Meldinger

Meldinger

Meldinger

CLIENT INFO

Vi eier en gammel horisontaldelt tomannsbolig i Sandvika og har fått rammetillatelse til å bygge et tilbygg på ca 90 kvm i grunnflate og gjøre boligen om til en vertikaldelt tomannsbolig. Samtidig skal vi gjøre en del endringer på eksisterende bolig. Vi skal selge den nye enheten og selv bo i den gamle enheten.

Vi vil bruke Fram ingeniørkontor v/Magnus Enebakk som ansvarlig søker i neste fase (igangsettelse og ferdigattest).

Vi skulle gjerne hatt tilbud på utarbeidelse av oppdaterte tegninger som vi kan bruke ifm søknad om igangsettelse. Får ikke lagt ved pdf i denne meldingen, men har lagt inn lenken til byggesaken, hvor alle tegningene ligger. Vi har cad-filene, som vi kan sende over til dere. Vi har avtalt med arkitekten om at en ny arkitekt fritt kan jobbe videre med tegningene. Det er vi som har målt opp alle målene på eksisterende bolig, jeg vet ikke om det er tilstrekkelig eller om det må måles på nytt?

Her finner dere rammetillatelsen og alle søknadspapirene: Arkivsak 19/3233 - Gamle Solbergvei 37 - tilbygg, ombygging fra horisontaldelt til vertikaldelt tomannsbolig, terrengendring og støttemur | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Endringer vi ønsker å gjøre på den nye enheten:
- en suite bad i tilknytning til hoved soverom (evt flytte trapp for å få plass)
- grave ut deler av kjeller, slik at det blir plass til teknisk rom, bod, trapp opp og dør til garasje
- flytte ytterdør og yttergang til motsatt vegg, mot nord, med inngang mot nabotomt

Endringer vi ønsker å gjøre på eksisterende bolig:
- finne en bedre løsning for trappeløp i utleiedelen, hvis mulig
- flytte kjøkken til det som er tegnet som kontor, med utgang til hage
- beholde eksisterende inngangsparti i stedet for å ha inngang fra sokkel, men flytte ytterdøren til motsatt vegg (mot oppkjørsel) og lage ny trapp opp til ytterdør
- heve dagens yttergang (som er et tilbygg), slik at det er to fulle etasjer og vi får et ekstra soverom i 2. etasje
- beholde dagens baderom
- ikke åpne vegg mellom dagens kjøkken og stue
- eksisterende kjøkken blir kontor/tv-stue
- beholde dagens trappeløp
- ikke bygge tilbygg i sokkel, men beholde dagens yttervegger og verandaløsning

uteområde:
- lage en ny løsning som ivaretar at vi beholder dagens inngangsparti, men flytter døren til motstående vegg - mot vei/oppkjørsel
- lage en trappeløsning opp til tilbygget, med inngang fra nordsiden (mot nabo).

Dersom det er u-grad til det, hadde det vært fint å utvide nytt kjøkken slik at ytterveggen med skyvedører til hagen flukter ytterveggen på huset (det er et innhuk i dag) Har du mulighet til å se på det?

Ad flytting av inngangsdør på nybygget:
Vi ønsker at du tegner inn yttergang og dør på veggen som vender mot nabo, samt en trapp i terrenget opp fra biloppstillingsplassen. Trappen må ikke overstige 0,5 meter over bakken, som du sikkert vet. Som du nevnte, er det ikke mulig med takoverbygg pga 4-metersregelen, men det går kanskje an å trekke inngangspartiet inn en halv meter, slik at det får litt tak over seg?