987

gavepakket

Meldinger

Meldinger

Meldinger

CLIENT INFO

Vi ønsker bygd en carport med murvegg, stål/aluminium dragere og glasstak på biloppstillingsplass på vår tomt. Fundament er tenkt etablert mer enn 5 meter fra naboer, men ca 1.5 m eter fra Nordahl Griegs vei. Vedlegger skisser og et eksempel som ligner litt fra nabolaget. Ser fram til å høre fra dere!