982

gavepakket

Meldinger

Meldinger

Meldinger

CLIENT INFO

Søke ang ny garasje, rive den som står og få IG til en ny, noe større.
Nabovarsler samt samtykke i forhold til nabogrense er innhentet.
Tomt er litt mer enn 2mål, og må da ha dispensasjon fra komunearealplan.
Trenger og dispensasjon fra Statens vegvesen, da det er noe som heter hensynssone 710.
Ring meg gjerne.
Mvh
Bjørn Eriksen