975

gavepakket

Meldinger

Meldinger

Meldinger

CLIENT INFO

Hei,

vi har nettop kjøpt ovennevnte hus og ville trenge en flink arkitet for både tegninger og byggetillateser.
Vi har tenkt å utvide inngangen for å "knytte" boenhet direkte til kjelleren.
Arealet burde ikke overstige 15kvm og jeg forstår at det kan muligens ordnes uten byggetillatelse f.o.m. 1. mai 2021.
Og så ville vi gjerne ha et karnapp til som skal bygges vis-a-vis det bestående.
Garasje skal vi bygge også, det kan godt være ferdiggarasje, men må være >6m lang.

Kan dere være så snille å si om det var noe dere kunne tenke dere å bsitå oss med?
I så fall ville vi sette pris på et uforpliktende tilbud inkl. pris-estimat (for deres tjenester).

Takk, på forhånd!

Vennlig hilsen,

Katrin Gering & Raidar Pott